اسنپ‌فود_Snapfood

فرهنگ جدید سفارش غذااسنپ‌فود اسنپ‌فود_Snapfood برای اولین بار در ایران معرفی و اجرا شده و سفارش اینترنتی غذا در ايران تا قبل از راه‌اندازی آن تنها ... ادامه مطلب