گروه مپنا

گروه مپنا

مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران شرکت مهندسی ایرانی است در واقع شامل گروهی از شرکت‌ها است که در زمینه ساخت نیروگاه‌ها، زیرساخت‌ها، خطوط لوله گاز، حفاری و ... ادامه مطلب