یورو

(€|euro) یکای پول کشورهای منطقه شامل ۱۹ کشور از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا است. Money استفاده از یورو در اول ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای ... ادامه مطلب