فروش ارز مسافرتی

پس از اعمال تغییرات بانک مرکزی بر روند تخصیص سهمیه ارز مسافرتی در صرافی‌ها. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که صرافی‌ها فروش ارز برای کشورهای با ویزا ... ادامه مطلب