عرضه دوج کوین (DOGE)

پاداش بلاک و ميزان استخراج واحدهاي جديد دوج کوين از سال واحدهاي اين ارز ديجيتال بدون محدويت توليد مي‌شود. البته تورم دوج کوين مانند تورم پول‌هاي ... ادامه مطلب