بازارهای مالی

همانطور که عنوان شد به اعتقاد اغلب کارشناسان، تاریخچه ظهور واژه بورس به قرن پانزدهم میلادی بازمی گردد. تعریف بازار مالی بر اساس تعریف دومنیک سالواتوره ... ادامه مطلب