مدیریت منابع مالی

اثربخشی منابع مالی برای دست‌یابی اهداف سازمانی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه و نحوه تخصیص آن است (به عنوان مثال بودجه بندی سرمایه‌ای). این امر تنها مختص ... ادامه مطلب