بازار پول

بازار پول ( Money market) بازاری برای داد و ستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند. به ... ادامه مطلب