مدیریت تجارت بین الملل

قوانین حقوقی،گمرک وکالاها،مبانی خریدکالا،حقوق قراردادهاومباحثی … مدیریت تجارت بین الملل به افراد کمک می کند تا خود را برای نظارت بر کلیه ی کارهای عملیاتی آماده ... ادامه مطلب