در هزاره سوم 

سازمان هایی میتوانند به حیات خود ادامه دهند که دارای مدیرانی چابک باشند.

مدیران چابک دارای نگرش مثبت نسبت به منابع وامکانات موجود و همچنینز خود هستند.

سرمایه طلایی سازمان (منابع انسانی) اهمیت میدهند و در عرصه رقابت ، به توانمندسازی کارکنان می پردازند.

یکی از منابع انسانی دارای تفکرpolicy maker می باشند

قبل ازتاثیرپذیری از محیط برمحیط اثرگذارخواهند بود.

سازمانهای دیگربراحتی سیستم های ضعیف رامی بلعند وامان بودن و فکر را از آنان می ربایند.

بسیاری ازمدیران ما ساعت ها وقت خود را درجلسات تباه میکنند وامیدشان به بهبودسیستم می باشد که این راه سازمان رابه بیراهه هدایت میکند.

چرا که مدیریت جلسه خود یک علم است که شناخت کامل آن درحقیقت نوعی مدیریت زمان است .

سبک های زیبایی در علم نوین مدیریت وجود دارد

که میتواند راه گشا باشدکه مدیران ما

بابهره مندی ازآنان میتوانند ضمن توانمندسازی خود و کارکنان

سازمان رابه سوی اهداف راهنمایی نمایند.

سبک هایی ازجنس دانش ، که دانایی راباکوتاه ترین زمان حاکم میکند.

اتلاف ها را شناسایی وزمان رابرای اندیشیدن مهیا میسازد.

با انگيزه باشيم و بمانيم

چگونه مي توانيم انگيزه خود را براي مدت طولاني تري زنده نگه داريم؟

بايد بگويم اين مشكل همه افراد است. چون سخت تر از ايجاد انگيزه ،حفظ شور شوق تا رسيدن به هدف است.

براي اين منظور راهكار هايي وجود دارد كه سعي مي كنيم در اين مقاله به برخي از آنها اشاره كنيم.

هر روز براي خود انگيزه ايجاد كنيد

اگر به گذشته نگاه كنيد متوجه خواهيد شد كه بسيار پيش آمده براي انجام كاري بي نهايت هيجان زده بوده ايد و پس از گذشت زمان كم كم از شدت شور و هيجان شما كاسته شده است.

خوب اين طبيعي است. ايجاد انگيزه مانند دوش گرفتن است شما براي نظافت بدن خود بايد هر روز يا يك روز در ميان حمام كنيد.

و اگر اين كار را نكنيد ديگر تميز و شاداب نيستيد.

انگيزه هم مانند پاكيزگي ماندگار نيست.

بنابراين بايد هر روز و هر لحظه آن را تازه كنيد.

حال مي دانيم كه بايد انگيزه و شور شوق خود را مرتباً تمديد كنيم.

براي زندگي خود چشم انداز تعريف كنيد

انگيزه يعني داشتن دليل براي انجام كار.

خوب همه مي دانيم براي انجام هر كاري به يك دليل نياز داريد. و دليلي كه شما داريد از نگرش شما به زندگي ناشي مي شود.

بنابراين چشم انداز شما بايد به اندازه كافي بزرگ باشد. تا براي شما ايجاد انگيزه و شور شوق نمايد.

بگذاريد براي شما يك مثال بياورم:

فرض كنيد در آمد شما 500 هزار تومان در ماه باشد.

حال اگر با اين ديد كار كنيد كه در آمد خود را به 600 هزار تومان در ماه برسانيد .

انگيزه شما خيلي قوي نخواهد بود چون هدف كوچكي انتخاب كرده ايد.

حال اگر براي خود چشم اندازي تعريف كنيد كه براي خود يك كار كاسبي پر رونق مستقل با 5 ميليون تومان درآمد ماهيانه در نظر بگيريد.

انگيزه براي كار و تلاش بسيار بيشتر

البته براي رسيدن به هدف بزرگتر بايد برنامه و استراتژي مشخص داشته باشيد و روي آن كار كنيد.

آن را به اهداف كوچكتر تقسيم كنيد ولي هدف اصلي خود را در خاط داشته باشيد.

در اين شرايط با پشتكار بيشتر برنامه خود را اجرا خواهيد كرد.

پس فراموش نكنيد كه در انتخاب هدف دست و دلباز باشيد و هدف بزرگي براي خود انتخاب كنيد.

ابتداي جادههمانطور كه قبلاً گفته شد بهتر است هدف اصلي خود را به اهداف كوچكتر تقسيم نماييد.

با اين كار هر بار كه يك پله را گذرانديد اميد شما براي رسيدن به مرحله بعد بيشتر مي شود.

در عين حال مي توانيد براي خود يك جايزه قرار دهيد.

مثلاً بعد از سه هفته كار سخت و گذشتن از يك مرحله به عنوان جايزه آخر هفته را مي توانيد با دوستان به گردش برويد

ياد آوري شيريني هدف نهايي

براي رسيدن به اهداف بزرگ هميشه موانع و مشكلات سر راه شما سبز مي شوند. و گاه اين موانع غير قابل عبور به نظر مي رسند.

در اين هنگام ياد آوري هدف بزرگ و زيباي شماست كه مي تواند به شما در گذشتن از مشكلات كمك كند.

براي اين كار راه هاي مختلف وجود دارد.

اهداف خود را به صورت جملات زيبايي با خط خوش در محل كار و در مقابل ديدگان خود قرار دهيد.

يا حتي مي توانيد در صورت امكان از آنها پوستر تهيه كنيد ومشاهده توانايي ها

2,560 دیدگاه