امنيت بالاي ارزي


ارز نيمايي با توجه به ثبت درخواست در سامانه قانوني نيما، داراي امنيت بالا در مبادلات است و شرکت‌هاي تجاري مي‌توانند در معامله‌اي امن قرار بگيرند و از سوء استفاده‌هاي احتمالي در امان باشند.

تسهيل و سازماندهي


بسياري از نهادهاي تجاري، شرکت‌هاي بازرگاني و همچنين تجار و بازرگانان مي‌توانند با سهولت در روند کاري و نيز يکپارچه‌سازي فرآيند معامله در سامانه ارز نيمايي به مبادلات خود بپردازند.

فرآيند آنلاين


با توجه به آنلاين بودن فرآيند ثبت درخواست و دريافت آن غيرحضوري شده و ازرفت‌وآمدهاي غيرضروري جلوگيري مي‌کند.

بهبود وضعيت صادرات شرکت‌هاي تجاري


بسياري از شرکت‌هاي صادرکننده کالا در بازارهاي بين‌المللي، با درخواست ارز نيمايي مي‌توانند شرايط مناسبي را براي صادرات و واردات خود فراهم کنند. تاثيرات ارز نيمايي در ترازنامه هر شرکت نيز قابل محاسبه است و اين امر منجر به بهبود وضعيت مالي اين دسته از شرکت‌ها خواهد شد.

دسترسي صرافي‌ها


با استفاده از سامانه ارز نيمايي، دسترسي به تمامي صرافي‌ها و تأمين ارز مورد نياز امکان‌پذير مي‌باشد.

سامانه ارزي نيما چگونه کار مي‌کند؟


متقاضيان تجاري اعم از تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان بايد به‌صورت آنلاين، درخواست خود را ثبت کنند و با استفاده از صرافي‌هاي مجاز در اين زمينه به مبادلات ارزي خود بپردازند و ارز موردنياز را تأمين کنند. اين سيستم بر مبناي عرضه و تقاضا شکل مي‌گيرد و در آن کنترل مبادلات ارزي صورت مي‌پذيرد. در سامانه ارز نيمايي، واردکنندگان کالا به‌عنوان متقاضي ارز و صادرکنندگان کالا به‌عنوان عرضه‌کننده شناخته مي‌شوند تا چرخه مالي و اقتصادي به شکل مستمر انجام شود.

ابتدا بايد به سامانه جامعه تجارت (https://www.ntsw.ir) رجوع کنيد.
سپس در قسمت سفارشات غير بانکي درخواست کنيد تا ارز مورد نيازتان تامين شود.
فرم‌هاي مربوطه مثل اطلاعات فردي و حقوقي، شماره‌حساب و آدرس را در سايت کامل کنيد.


پس از ثبت سفارش بانک مرکزي و وزارت صنعت.

به سامانه ارجاع داده مي‌شويد و مي‌توانيد ارز درخواستي خود را در صورت داشتن شرايط لازم، از سامانه دريافت نماييد.

6,307 دیدگاه